Pliki do pobrania

pliki

I. Druki zgłoszeniowe na kurs OPERATOR:

 • Karta zgłoszenia dla firmy PDF
 • Karta zgłoszenia dla osoby prywatnej PDF
 • Kwestionariusz osobowy PDF
 • Skierowanie na badanie lekarskie PDF

II. Druki na kursy UDT:

 • Druk pełnomocnictwa PDF
 • Formularz zgody na udostępnienie urządzenia PDF
 • Oświadczenie o udostępnieniu miejsca egzaminu teoretycznego i praktycznego PDF
 • Pełnomocnictwo dot. Badań odbiorczych urządzeń UDT PDF

III.  Druki na kurs - WIT

 • Wniosek o przeprowadzenie egzaminu PDF
 • Wniosek o duplikat/aktualizację PDF
 • Wniosek o świadectwo w języku angielskim PDF
 • Kwestionariusz os. instruktora i wykładowcy PDF

IV.  Druki na Kursy Energetyczne SEP-y (G1-G2-G3)

 • Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji na stanowisku ESPLOATACJI/DOZORU - GRUPA 1 (ELEKTRYKA) PDF
 • Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji na stanowisku ESPLOATACJI/DOZORU - GRUPA 2 (CIEPŁO) PDF
 • Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji na stanowisku ESPLOATACJI/DOZORU - GRUPA 2 (GAZOWE) PDF
 • Zaświadczenie od pracodawcy PDF

 

V. Dokumenty dla zgłaszających się do KFS ( Krajowy Fundusz Szkoleniowy )

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Warszawski Instytut Technologiczny

Centrum Egzaminowania Operatorów w Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytucie Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego prowadzi Rejestr wydanych uprawnień operatorów maszyn. Prowadzenie Rejestru wydanych uprawnień wynika z § 26 pkt 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z_dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z_późn. zm.).

Zmiana rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do... - Dz.U.2020.1461 - OpenLEX

Na podstawie informacji gromadzonych w rejestrze operatorów zainteresowane osoby mogą uzyskać:


1. Duplikat zniszczonej lub zagubionej książki operatora.
2. Aktualizację wpisów w książce operatora.
3. Wymianę papierowych książek operatora na kartę plastikową.
4. Świadectwo w języku angielskim.

Formularze wraz z Cennikiem są dostępne na stronie internetowej:

Regulamin i załączniki obowiązujące od 17 kwietnia 2023 r. 

https://wit.lukasiewicz.gov.pl/centrum-egzaminowania-operatorow/ 

Centrum bezpłatnie udostępnia pracodawcom, uprawnionym instytucjom państwowym, w tym organom ścigania i kontroli jak również zakładom ubezpieczeń dane operatorów, zwłaszcza gdy otrzyma informację o sfałszowaniu dokumentów i o innych naruszeniach prawa.

Dokumenty mogą być złożone:

 • w formie papierowej – zgodnie z obowiązującym wzorem, opatrzone podpisem wnioskującego
 • w formie e-mailowej – jako dokument wypełniony zgodnie z obowiązującym wzorem i podpisany przez wnioskodawcę wniosku elektronicznym podpisem kwalifikowanym
 • do wniosku należy dołączyć kopię potwierdzenia wpłaty

Adres pocztowy do wysyłki dokumentów w formie papierowej:

Sieć Badawcza Łukasiewicz -Warszawski Instytut Technologiczny
ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa

Adres email do wysyłki dokumentów w formie e-mailowej:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

+48 22 853 97 07

Urząd Dozoru Technicznego - UDT.

Urząd Dozoru Technicznego sprawdza kwalifikacje osób zgodnie z:

- ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r - Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym. (sejm.gov.pl)

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych (sejm.gov.pl)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu.

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego

Dokumenty Urzędu Dozoru Technicznego (UDT).

Przedłużanie okresu ważności Zaświadczeń kwalifikacyjnych:

Urząd Dozoru Technicznego - Przedłużanie okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych (udt.gov.pl)

Zgodnie z Art. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o dozorze technicznym, wszystkie zaświadczania wydane przez UDT na podstawie postępowań wszczętych przed dniem 01.06.2019r. tracą ważność w dniu 01.01.2024 r. Zaświadczenia kwalifikacyjne wydane na podstawie postępowań wszczętych po 01.06.2019 r. tracą ważność zgodnie z datą na zaświadczeniu.