loaderspinner
osz operator slider
znak

Ośrodek Szkoleniowo Usługowy Operator OSZ OPERATOR

unia europejska

Ośrodek Szkoleniowo Usługowy OPERATOR realizuje Projekt grantowy pod nazwą:

Projekty grantowe Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej w ramach osi 7.” nrRPKP.07.01.00-04-0035/20.

Projekt objęty grantem pt. "Rozwój Firmy Ośrodek Szkoleniowo Usługowy OPERATOR Tomasz Pietras poprzez wprowadzenie innowacyjnych usług szkoleniowych dla operatorów koparek" nr. II/RPO/EFRR/2021/2/1 , współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działania 7.1. Rozwój Lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.


AKTUALNOŚCI

ogłoszenie
Ośrodek Szkoleniowo Usługowy OPERATOR specjalizuje się w realizacji szkoleń zawodowych:
- operatorów maszyn do robót ziemnych, budowlanych, drogowych i urządzeń technicznych - IMBIGS,
- operatorów urządzeń transportu bliskiego - UDT,
- operatorów obrabiarek sterowanych numerycznie - CNC,
- certyfikowanych instalatorów OZE - ogniwa fotowoltaiczne,
- szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin dla rolników - WIORiN,
- szkolenia w zakresie Kierowania Ruchem Drogowym - Egzamin WORD,
- kwalifikacyjne kursy zawodowe - (kucharz, kelner, barman, barista, sprzedawca, magazynier...)
Firma działając od 2018 roku specjalizuję się również w wynajmie maszyn do robót ziemnych, budowlanych, drogowych oraz urządzeń technicznych.

Kursy teoretyczne i praktyczne

Organizujemy różnego rodzaju kursy zawodowe pozwalające na zdobycie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych. Bazują one na określonej liczbie godzin, w zależności od wybranego szkolenia. Dysponujemy profesjonalnym parkiem maszynowym, pozwalającym na doskonalenie swoich umiejętności przy pracy z wybranymi maszynami i urządzeniami przemysłowymi, a także sprzętem wykorzystywanym na budowach. Trzeba bowiem pamiętać, że egzaminy po zakończeniu kursu są państwowe terminowe lub dożywotnie. Składają się z części teoretycznej i praktycznej, dlatego bardzo ważne okazuje się odbycie co najmniej kilkudziesięciu godzin instruktarzu i samodzielnej pracy przy danej maszynie. Szkolenia są prowadzone przez wykwalifikowanych wykładowców z długoletnim doświadczeniem i odpowiednimi uprawnieniami.
W niektórych przypadkach istnieje opcja dofinansowania szkoleń – zazwyczaj dotyczy to kursów zleconych przez pracodawcę dla zatrudnionych lub nowoprzyjętych pracowników. Obsługa konkretnych maszyn i urządzeń wymaga bowiem zdobycia uprawnień, bez których praca jest nie zgodna z prawem. A Znajomość podstawowych zasad dot. Obsługi wpływa na bezpieczeństwo wykonywanej pracy.

Na naszej stronie znajduje się również baza testów UDT, dzięki czemu kursanci mogą zapoznać się z rzeczywistymi pytaniami jakie pojawią się na sesjach egzaminacyjnych. W ten sposób można zweryfikować wiedzę zdobytą na kursie i sprawdzić, czy konieczne jest jeszcze douczenie się konkretnych informacji. To testy dotyczące obsługi wielu urządzeń transportu bliskiegowykorzystywanych na placach budowy, w tym żurawi, wózków jezdniowych, podestów ruchomych czy suwnic.

smallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmall
Copyright © 2022 projekt strony IRN Multimedia, oprogramowanie choruzy.pl

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się