Certyfikaty

Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

I. Akredytacja Sieci Badawczej Łukasiewicz IMBiGS Warszawa w zakresie realizacji szkoleń Maszyn i Urządzeń Technicznych stosowanych przy robotach ziemnych, budowlanych i drogowych, zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 stycznia 2017 r. (poz. 134).

 

udt

II. Akredytacja Urzędu Dozoru Technicznego w zakresie realizacji szkoleń Urządzeń Transportu Bliskiego, zgodnie z załącznikiem nr 3 do Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. (poz. 1008).

 

piorin

III. Akredytacja Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy w zakresie realizacji szkoleń w ramach środków ochrony roślin, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 r. (poz. 554).

 

tgls quality

IV. Certyfikat Jakości Realizowanych szkoleń: TGLS QUALITY ALLIANCE - nr. 03/04/2021