Zapytanie ofertowe nr 01/2022

załadunek towaru spychaczem budowlanym

Zapytanie ofertowe na Zakup specjalistycznej koparki do wykonywania szkoleń dla operatów.

W ramach projektu „Rozwój firmy OŚRODEK SZKOLENIOWO-USŁUGOWY OPERATOR TOMASZ PIETRAS poprzez wprowadzenie innowacyjnych usług szkoleniowych dla operatorów koparek”.


ikona dokument

Unieważnienie postępowania 012022

ikona plik doc

Zapytanie ofertowe - SIWZ koparka.

ikona plik doc

Zał.1 Wzór oferty do złożenia przez sprzedającego 01 2022r.

ikona plik doc

Zał.2 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym 01 2022r.

ikona plik doc

Zał.3 Specyfikacja techniczna 01 2022r.