Innowacyjna oferta szkoleń operatorów

baner logo

INNOWACYJNE METODY SZKOLEŃ OPERATORÓW !!!

Ośrodek wprowadził innowacyjne metody szkoleniowe w zakresie uzyskania uprawnień na operatora Koparki jednonaczyniowej. W tym celu wykorzystujemy nowoczesną koparkę firmy Catterpillar 302.7. Podczas zajęć praktycznych instruktarzu stanowiskowego oraz obsługi technicznej codziennej instruktor nagrywa filmy, które w bardzo przystępny sposób obrazują bezpieczną z zachowaniem odpowiednich warunków BHP obsługę techniczną maszyny. Do tego celu wykorzystywana jest w wysokiej rozdzielczości kamera 4K oraz krótkofalówki do porozumiewania się z kursantem. Filmy będą służyć jako materiał poglądowy i powtórzeniowy przed egzaminem państwowym. 

 

Ta oferta jest efektem projektu sfinalizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Oferta współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Osi priorytetowej 7. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność,

Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność,

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020