Zapytanie ofertowe nr 02/2022

prace drogowe

Zakup specjalistycznej koparki do wykonywania szkoleń dla operatów.

Rozwój firmy OŚRODEK SZKOLENIOWO-USŁUGOWY OPERATOR TOMASZ PIETRAS poprzez wprowadzenie innowacyjnych usług szkoleniowych dla operatorów koparek.


ikona plik doc

Zapytanie ofertowe koparka - SIWZ

ikona plik doc

Specyfikacja techniczna zał. nr. 3 do Zapytania ofertowego nr. 02/2022.

ikona plik doc

Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym -zał. nr. 2 do Zapytania Ofertowego nr. 02/2022 r.

ikona plik doc

Wzór oferty do złożenia przez sprzedającego - zał. nr. 1 do Zapytania Ofertowego nr. 02/2022 r.

ikona plik doc

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty.