Płatności

Wszystkie opłaty za szkolenia, w tym opłatę wpisową w wysokości 250,00 zł, prosimy dokonywać na poniższy rachunek bankowy:

Ośrodek Szkoleniowo Usługowy OPERATOR

Łówkowice 34, 87-704 Bądkowo

nr rachunku:

50 9550 0003 2260 0090 0014 0003

Druk opłaty za szkolenie

Płatności za szkolenie można dokonać również:

  • na miejscu kartą, blikiem lub gotówką
  • możliwość płatności w dwóch ratach

Uczestnikiem kursu może zostać osoba, która:

  • ma ukończone 18 lat,
  • ma aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu operatora określonej specjalności (cena kursu nie obejmuje kosztu tych badań - skierowanie/wniosek wydajemy w siedzibie ośrodka w dniu rozpoczęcia kursu czyli na pierwszym spotkaniu). Istnieje możliwość przeprowadzenia badań lekarskich w naszym ośrodku.
  • ma co najmniej podstawowe wykształcenie,
  • dokonała opłaty wpisowej w kwocie 250,00 zł.

Jeżeli uczestnik kursu chce zmienić albo poszerzyć posiadane uprawnienia wówczas powinien przedstawić książeczkę operatora, która potwierdza posiadanie przez niego innych uprawnień IMBiGS celem weryfikacji.