Oferta szkoleń i kursów

 • SZKOLENIA OPERATORÓW MASZYN DO ROBÓT ZIEMNYCH – IMBiGS ( Warszawski Instytut Technologiczny- WIT)
 • SZKOLENIA OPERATORÓW MASZYN DO ROBÓT Drogowych – IMBiGS ( Warszawski Instytut Technologiczny- WIT)
 • SZKOLENIA OPERATORÓW  Urządzeń Technicznych – IMBiGS ( Warszawski Instytut Technologiczny- WIT)
 • SZKOLENIA OPERATORÓW URZĄDZEŃ TRANSPORTU BLISKIEGO – UDT
 • SZKOLENIA SPAWALNICZE ( TIG – MAG- MIG)
 • SZKOLENIA ENERGETYCZNE: ELEKTRYCZNE, CIEPŁOWNICZE, GAZOWE ( G1; G2; G3 - EKSPLOATACJA I DOZÓR)
 • SZKOLENIA OPERATORÓW OBRABIAREK STEROWANYCH NUMERYCZNIE - CNC
 • SZKOLENIA W ZAKRESIE STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN DLA ROLNIKÓW - WIORiN,
 • SZKOLENIA W ZAKRESIE KIEROWANIA RUCHEM DROGOWYM - Egzamin WORD,
 • KURSY PEDAGOGICZNE DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU - Kuratorium Oświaty,
 • KURSY BHP ( wstępne ogólne, okresowe),
 • KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE (kucharz, kelner, barman, barista, sprzedawca, magazynier, opiekun osób starszych i niepełnosprawnych, kurs florystyczny, kursy kosmetyczne i stylizacji paznokci).

Oferta szkoleń PDF

Ulotka  PDF

Zapisz się na kurs