Aktywizacja społeczno-zawodowa na rzecz przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu w gminach ciechocinek, waganiec, koneck”

 

projekt aktywizacja spoleczna

projekt aktywizacja spoleczna 2