Dotacje UE

baner dotacje

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Operacja pt. Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług minikoparką z możliwością rezerwacji online której celem jest wspieranie podejmowania i rozwoju działalności gospodarczej poprzez świadczenie usług minikoparką z możliwością rezerwacji online.

Została zrealizowana ze środków Unii Europejskiej poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.