Pliki do pobrania

Druki zgłoszeniowe na kurs

Wszystkie zadania związane z wydawaniem duplikatów Książki Operatora Maszyn Roboczych prowadzi Centrum Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.
Informacje dotyczące uzyskania Duplikatu Książki Operatora Maszyn Roboczych można uzyskać:
 • dzwoniąc na numer tel.:
  (22)853 81 14
  (22)843 02 01 wew. 410 lub 270
 • odwiedzić stronę: Centrum Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn
W celu uzyskania duplikatu Książki Operatora Maszyn Roboczych, należy:
 • Pobrać oraz wypełnić wniosek: Wniosek o wydanie duplikatu uprawnień IMBiGS
 • Wypełniony wniosek należy złożyć osobiście lub przesłać do Centrum Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego; ul. Racjonalizacji 6/8; 02-673 Warszawa
 • Po potwierdzeniu uprawnień przez CKSOM należy wnieść opłatę na rzecz Instytutu za wydanie duplikatu w wysokości 100 zł plus VAT na numer konta Nr 53 2490 0005 0000 4530 9045 2695 banku Alior Bank Spółka Akcyjna oddział w Warszawie, ul. Żelazna 28/30, 00-832 Warszawa
 • Potwierdzenie wniesionej opłaty należy dołączyć do wniosku
Uwaga: Duplikat Książki Operatora Maszyn Roboczych wydawany jest tylko na pisemny wniosek Operatora.

Wnioski IMBiGS
 • Wniosek o przeprowadzenie sprawdzianu na uprawnienia operatora maszyn – IMBiGS
 • Wniosek o wydanie aktualizacji uprawnień operatora.
  W celu uzyskania aktualizacji wpisów w posiadanej Książce Operatora Maszyn Roboczych, wynikającej z § 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 11.01.2017 r. (Dz. U. z dnia 20.01.2017 r., poz.134.) należy:
  • wypełnić Wniosek o aktualizację wpisów uprawnień przez Centrum w Książce Operatora Maszyn_Roboczych (doc),
  • wnieść opłatę za przeprowadzenie weryfikacji uprawnień operatora i dokonanie aktualizacji  wpisów w Książce Operatora Maszyn Roboczych, która w 2019 r. wynosi 123,00 PLN (w tym 23% VAT) i jest dokonywana przez zainteresowanego na rachunek bankowy Instytutu:
   ALIOR BANK PL 53 2490 0005 0000 4530 9045 2695
  • przesłać wypełniony Wniosek o aktualizację wpisów w Książce Operatora Maszyn Roboczych wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty na adres:
   Centrum Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn
   Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
   02-673 Warszawa, ul. Racjonalizacji 6/8
  • Po aktualizacji wpisów Książka Operatorów Maszyn Roboczych lub ewentualna uzasadniona odmowa dokonania aktualizacji przesłane zostaną na adres wskazany we Wniosku.
  • UWAGA. Opłata wniesiona za przeprowadzenie weryfikacji uprawnień operatora i dokonanie aktualizacji wpisów w Książce Operatora Maszyn Roboczych w przypadku negatywnego wyniku przeprowadzonego sprawdzenia nie podlega zwrotowi.
 • Wniosek o wydanie uprawnień IMBIGS w języku angielskim
  Świadectwo o pozytywnym wyniku sprawdzianu na uprawnienia operatora wystawione przez Instytut wydawane jest także na pisemny wniosek Operatora w języku angielskim.
  W celu uzyskania Świadectwa w języku angielskim należy:
  • wypełnić Wniosek o wydanie Świadectwa w języku angielskim – ze wskazaniem na jakie uprawnienie ma zostać wydane Świadectwo (doc),
  • Wnieść opłatę za wydanie Świadectwa w języku angielskim, która w 2019 r. wynosi 123,00 PLN (w tym 23% VAT) i jest dokonywana przez zainteresowanego na rachunek bankowy Instytutu:  
   ALIOR BANK PL 53 2490 0005 0000 4530 9045 2695
  • przesłać wypełniony Wniosek o wydanie Świadectwa wraz z potwierdzeniem dokonania zapłaty na adres:
   Centrum Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn
   Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
   02-673 Warszawa, ul. Racjonalizacji 6/8
  • Świadectwo w języku angielskim wysłane zostanie na adres podany we Wniosku.
Wnioski UDT

Copyright © 2018 projekt strony IRN Multimedia, oprogramowanie choruzy.pl

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się