Krajowy Fundusz Szkoleniowy - KFS

SZKOLENIA z DOFINANSOWANiem - KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY (KFS)


CO TO JEST KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLEŃ (KFS)?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy jest finansowany ze środków Funduszu Pracy. Celem KFS jest dofinansowanie szkoleń dla pracowników i pracodawców tak, aby dostosowywali oni i podnosili swoje kompetencje do rosnących wymagań na rynku. KFS udziela wsparcia firmom na zasadzie pomocy de minimis – czyli bezzwrotnego wsparcia dla przedsiębiorstw przez państwo.


NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ ŚRODKI Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLEniowego (KFS)?

Środki KFS są przyznawane przez Powiatowy Urząd Pracy i mogą one być wykorzystane na szkolenia i egzaminy podnoszące kompetencje pracodawcy lub pracowników.


KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z DOFINANSOWANIA SZKOLEŃ Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO?

Dofinansowanie kształcenia ze środków Krajowego Funduszu Szkoleń (KFS) jest ogólnodostępne i mogą z nich skorzystać zarówno firmy, jednostki samorządowe, urzędy oraz fundacje, które prowadzą swoją działalność na terenie Polski. Wniosek o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy może złożyć wyłącznie pracodawca. Pracodawcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy jest jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia  co najmniej jednego pracownika. Wniosek o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy należy złożyć w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności.


KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z DOFINANSOWANIA SZKOLEŃ Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO?

Dofinansowanie kształcenia ze środków Krajowego Funduszu Szkoleń (KFS) jest ogólnodostępne i mogą z nich skorzystać zarówno firmy, jednostki samorządowe, urzędy oraz fundacje, które prowadzą swoją działalność na terenie Polski. Wniosek o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy może złożyć wyłącznie pracodawca. Pracodawcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy jest jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia  co najmniej jednego pracownika.

Wniosek o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy należy złożyć
w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności.

 

ILE MOŻNA POZYSKAĆ FINANSOWANIE Z KFS?


·  Mikroprzedsiębiorstwa – mogą uzyskać do 100% wartości                                                    

·  Pozostałe firmy – mogą uzyskać do 80% wartości

 

JAK UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLEniowego (KFS)?


Pracodawca, aby uzyskać dofinansowanie musi złożyć wniosek do PUP-u (Powiatowy Urząd Pracy) właściwego dla miejsca zarejestrowania działalności gospodarczej.


         ·      Wybierz szkolenie z oferty  Ośrodka Szkolenia OPERATOR

  ·        SZKOLENIA OPERATORÓW MASZYN DO ROBÓT ZIEMNYCH I DROGOWYCH- IMBiGS

  ·        SZKOLENIA OPERATORÓW URZĄDZEŃ TRANSPORTU BLISKIEGO – UDT

  ·        SZKOLENIA SPAWALNICZE ( TIG – MAG- MIG)

·        SZKOLENIA ENERGETYCZNE: ELEKTRYCZNE, CIEPŁOWNICZE, GAZOWE( EKSPLOATACJA I DOZÓR)

·        SZKOLENIA OPERATORÓW OBRABIAREK STEROWANYCH NUMERYCZNIE -CNC

·        KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

·        Zgłoś się do Specjalisty w naszym ośrodku, który pomoże w przygotowaniu dokumentacji w celu     uzyskania dofinansowania potrzeb szkoleniowych twojej firmy.


Dział Szkoleń:   -  tel. +48 660-768-969                                                                                                                                                                                   -  tel. +48 782-160-075

                                  -  TEL. +48 795-595-980                                                                                                                                                                         Email: szkolenia@osz-operator.pl

                                                                                                                

NASZ NUMER W REJESTRZE INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH (RIS): 2.04/00014/2019                                                                  

Nie zwlekaj Dofinansowanie Szkoleń czeka na ciebie !!!

Copyright © 2018 projekt strony IRN Multimedia, oprogramowanie choruzy.pl

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się