Szkolenia energetyczne: elektryczne, ciepłownicze, gazowe (eksploatacja i dozór)

Organizujemy kursy elektryczne G1, G2 i G3, pozwalające na zdobycie odpowiednich uprawnień niezbędnych w trakcie prac energetycznych. Poszczególne poziomy różnią się zakresem wiedzy, a więc również przebiegiem szkolenia oraz wymaganiami.

G1 – kursy przeznaczone dla pracowników zajmujących się dozorem i eksploatacją instalacji, urządzeń oraz sieci elektroenergetycznych. Są organizowane w celu uzyskania lub przedłużenia uprawnień. 

G2 – uprawnienia G2 są wymagane w elektrociepłowniach i elektrowniach. Obejmują one wiedzę na temat eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji oraz sieci cieplnych. Skorzystanie z naszych szkoleń energetycznych SEP pozwala na uzyskanie uprawnień w zakresie obsługi, konserwacji, remontów lub montażu takich sprzętów. 

G3 – uprawnienia do eksploatacji i dozoru sieci, urządzeń oraz instalacji gazowych. Znajdują swoje zastosowanie w miejscach, w których pojawiają się systemy zasilane gazem. Pozwalają na obsługę, konserwację, montaż lub remontowanie instalacji. 

 

Kompleksowa wiedza na szkoleniach SEP 

Szkolenia energetyczne SEP pozwalają na poznanie budowy i prawidłowej metody eksploatacji urządzeń zasilanych w odpowiedni sposób dla wybranej kategorii – G1, G2 lub G3. Doszkalają w zakresie prawa energetycznego, wskazują zasady BHP podczas obsługi określonych instalacji oraz pozwalają na uzyskanie uprawnień, które są niezbędne do podjęcia pracy w wielu miejscach. Często uzupełniają one certyfikaty wydawane podczas szkoleń obrabiarki CNC czy innych urządzeń wykorzystywanych w zakładach przemysłowych. Są to bowiem maszyny zasilane energią elektryczną, dlatego muszą być stosowane w odpowiedni sposób.