tło podstrony

REKONWERSJA - SZKOLENIA DLA BYŁYCH ŻOŁNIERZY WOJSKA

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty rekonwersji dla byłych żołnierzy wojska polskiego. Jest to szansa na przygotowanie do samodzielnego funkcjonowania na rynku pracy, przekwalifikowanie zawodowe oraz podejmowanie działalności gospodarczej. Środki pochodzące z Wojskowego Biura Emerytalnego mogą być przeznaczone na kursy, szkolenia zawodowe i inne cele mające wspomóc żołnierza w poszukiwaniu pracy dzięki rekonwersji.

Wychodząc na przeciw potrzebom byłych zawodowych żołnierzy, którzy z określonych powodów musieli zrezygnować ze swojego zawodu, proponujemy zdobycie niezbędnych uprawnień w kategoriach:

1. Szkoleń operatorów maszyn do robót ziemnych, budowlanych i drogowych:

 • Koparki jednonaczyniowe;
 • Ładowarki jednonaczyniowe
 • Koparkoładowarki;
 • Spycharki;
 • Równiarki;
 • Pogłębiarki ssące śródlądowe;
 • Kafary;
 • Przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym;
 • Zespoły maszyn do produkcji mieszanek betonowych;
 • Walce drogowe;
 • Pilarki mechaniczne do ścinki drzew;
 • Pompy do mieszanki betonowej;
 • Podajniki do betonu;
 • Rusztowania budowlano-montażowe metalowe - montaż i demontaż.
2. Szkoleń operatorów urządzeń transportu bliskiego:
 • Wózki jezdniowe podnośnikowe z napędem silnikowym;
 • Wózki jezdniowe podnośnikowe ze zmiennym wysięgiem i osobą podnoszoną wraz z ładunkiem - ładowarki teleskopowe;
 • Podesty ruchome;
 • Żurawie;
 • Suwnice.
3. Uprawnień SEP w zakresie eksploatacji i dozoru:
 • G1 - elektryczne;
 • G2 - ciepłownicze;
 • G3 - gazowe.
4. Kursów spawalniczych w metodach:
 • MIG (131);
 • MAG (135);
 • TIG (141).
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej każdemu żołnierzowi, który pracował w wojsku polskim określoną ilość lat przysługują następujące środki finansowe pozwalające wykonać rekonwersję:
 • po 4 latach służby wojskowej – 100% najniższego uposażenia żołnierza zawodowego - 1.875,00 zł;
 • po 9 latach służby wojskowej – 200% najniższego uposażenia żołnierza zawodowego - 3.750,00 zł;
 • po 15 latach służby wojskowej – 300% najniższego uposażenia żołnierza zawodowego - 5.625,00 zł.

Osoby uprawnione do korzystania z pomocy rekonwersyjnej:

 • żołnierze w trakcie pełnienia zawodowej służby wojskowej (w czasie 2 lat przed zwolnieniem);
 • byli żołnierze zawodowi (w czasie 2 lat po zwolnieniu);
 • małżonek oraz dzieci pozostające na utrzymaniu żołnierza zawodowego, który zaginął lub poniósł śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych (bezterminowo).
Pomocą rekonwersyjną nie są objęci żołnierze, którzy zostali zwolnieni ze służby z powodu:

 • zrzeczenia się obywatelstwa polskiego;
 • prawomocnego orzeczenia o wymierzeniu kary dyscyplinarnej usunięcia z zawodowej służby wojskowej;
 • prawomocnego orzeczenia środków karnych pozbawienia praw publicznych wydalenia z zawodowej służby wojskowej lub zakazu wykonywania zawodu żołnierza zawodowego;
 • skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę pozbawienia wolności (aresztu wojskowego) lub warunkowego jej zawieszenia jej wykonania;
 • prawomocnego ukarania przez organ właściwego samorządu zawodowego karą zawieszenia lub pozbawienia prawa wykonywania zawodu (specjalności zawodowej).

W ramach pomocy rekonwersyjnej mogą być pokrywane koszty:

 • doskonalenia i przekwalifikowania zawodowego;
 • przejazdów z miejsca zamieszkania do ośrodka szkolenia, lub do miejsca odbywania praktyki;
 • zakwaterowania w okresie przekwalifikowania zawodowego lub odbywania praktyki zawodowej.
Więcej informacji i pomoc w przygotowaniu dokumentów:       
                                       
Dział Szkoleń OSU OPERATOR
                                                                                   
- Tomasz Pietras - tel. 660-768-969
- Beata Lewandowska - tel. 795-595-980
- Klaudia Popławska - tel. 782-160-075

e-mail: szkolenia@osz-operator.pl
smallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmall
Copyright © 2022 projekt strony IRN Multimedia, oprogramowanie choruzy.pl

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się