Koparko-ładowarki w budownictwie – jakie umiejętności są niezbędne?

koparka ładująca piasekKorzystanie z ciężkiego sprzętu budowlanego jest konieczne przy realizacji większości inwestycji niezależnie od ich charakteru. Z uwagi na to, że niewłaściwa obsługa maszyn może stwarzać zagrożenia dla osób znajdujących się w pobliżu czy samego operatora, a także w razie popełnienia przez niego błędu spowodować znaczne straty materialne, do prowadzenia wielu urządzeń niezbędne są specjalne uprawnienia. Wiąże się to ze zdaniem egzaminu praktycznego i teoretycznego po odbyciu profesjonalnego kursu np. szkolenia na koparko-ładowarki. We Włocławku ich organizacją zajmuje się Ośrodek Szkolenia Operator. Przekonajmy się, do czego służą koparko-ładowarki i sprawdźmy, jakich uprawnień wymaga praca z ich wykorzystaniem.

 

Co trzeba wiedzieć o koparko-ładowarkach?

Koparko-ładowarka to urządzenie przypominające klasyczny ciężki ciągnik rolniczy, który został doposażony w umieszczoną na przegubowym ramieniu łyżkę oraz zamontowaną w przedniej części pojazdu szuflę. Urządzenia te mogą więc być wykorzystywane podobnie jak koparki tj. służyć do wykonywania wykopów różnego rodzaj, a także m.in. prowadzić prace przeładunkowe. Koparko-ładowarki należą do najbardziej wszechstronnych maszyn budowlanych przeznaczonych do robót ziemnych.

 

Co jest potrzebne do prowadzenia koparko-ładowarki?

Obsługa ciężkiego sprzętu przeznaczonego do wykonywania robót ziemnych wymaga posiadania odpowiednich uprawnień. W grę wchodzi tu zarówno prawo jazdy kategorii B, jak i stosowny wpis w świadectwie kwalifikacji dotyczący maszyn tego rodzaju. Można go uzyskać, uczestnicząc w specjalistycznym kursie, a następnie przystępując do egzaminu organizowanego przez placówkę Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Po zaliczeniu jego części teoretycznej i praktycznej uzyskuje się adnotację w Książce Operatora. Dla koparko-ładowarek są to uprawnienia klasy 3, które dają również możliwość obsługiwania koparki jednonaczyniowej do 4 ton masy eksploatacyjnej, ładowarki jednonaczyniowej do 8 ton masy eksploatacyjnej oraz koparko-spycharki.