Jakie uprawnienia są potrzebne do montażu rusztowań?

rusztowanieWykonywanie prac wysokościowych okaże się niezbędne przy prowadzeniu wielu robót budowlanych. Na ogół będą one nieodzowne przy wykańczaniu elewacji np. instalowaniu dociepleń, nakładaniu tynków czy malowaniu ścian, a także przy remontach i modernizacjach budynków. Ciężko się bez nich obejść przy montażu rozmaitych instalacji i urządzeń technicznych. W zależności od sytuacji dla zapewnienia bezpieczeństwa można wykorzystywać różne urządzenia techniczne np. podesty lub zdecydować się na rozstawienie rusztowań samonośnych albo elewacyjnych. W tym celu niezbędne będzie jednak wcześniejsze ukończenie kursu montera rusztowań. We Włocławku można go odbyć w Ośrodku Szkolenia Operator. Przekonajmy się, dlaczego takie uprawnienia są konieczne i zobaczmy, jak je zdobyć.

 

Co sprawa, że prawidłowy montaż rusztowań jest ważny?

Rusztowania są instalacjami, których zadaniem jest ochrona pracowników przed ryzykiem upadku z dużej wysokości. Ponieważ mają dość duże rozmiary i skomplikowaną strukturę, do ich prawidłowego rozstawienia konieczne będzie przestrzeganie podstawowych zasad zapewniających stabilność i bezpieczeństwo użytkowania całej konstrukcji. Dla zagwarantowania, że poszczególne elementy będą zastosowane właściwie, od pracowników zajmujących się montażem i demontażem rusztowań wymagane jest ukończenie specjalistycznego kursu oraz pomyślne zdanie stosownego egzaminu.

 

Montaż rusztowań a potrzebne dokumenty

Wszystkie osoby, które zajmują się montażem rusztowań, muszą mieć uprawnienia montera rusztowań. Można je uzyskać po zdaniu egzaminu teoretycznego i praktycznego przed komisją powoływaną przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Można do niego przystąpić po ukończeniu kursu zaznajamiającego z zasadami ustawiania i rozbierania rusztowań różnych systemów.