Jakie uprawnienia należy posiadać do montażu rusztowań?

rusztowanie na budynkuWiele robót budowlanych wymaga prowadzenia prac wysokościowych. Są one niezbędne m.in. przy zakładaniu dociepleń, wykonywaniu tynków, malowaniu elewacji, a także zakładaniu odwodnień czy parapetów. Zdarza się też, iż są one konieczne we wnętrzach. Rozwiązaniem, które ułatwia realizację zadań tego typu, będzie rozstawienie rusztowań elewacyjnych lub samonośnych. By móc zatrudnić się przy zleceniach takiego rodzaju trzeba jednak mieć ukończony kurs montera rusztowań. We Włocławku można go odbyć w Ośrodku Szkolenia Operator, specjalizującym się w działalności edukacyjnej nastawionej na dostarczanie kadr dla przedsiębiorstw budowlanych, transportu i przemysłu. Przekonajmy się, dlaczego uprawnienia są tak istotne.

 

Dlaczego właściwy montaż rusztowań jest ważny?

Rusztowania to konstrukcje, które mają chronić pracowników przed ryzykiem upadku z dużej wysokości, a przy tym powinny ułatwiać docieranie do poszczególnych elementów budynku czy konstrukcji, a także używanie niezbędnego sprzętu. Z uwagi na swe rozmiary oraz zagrożenia związane z obciążeniem masą pracowników, materiałów i sprzętu, jak również naporem wiatru, konieczne okaże się właściwe wypoziomowanie elementów, zadbanie o ich prawidłowe połączenie oraz właściwe zakotwienie. Przy pracy tego rodzaju ważna będzie znajomość konkretnych systemów rusztowań, a także posiadanie wiedzy teoretycznej.

 

Co jest konieczne do montażu rusztowań?

Wszystkie osoby, które zajmują się montażem rusztowań, powinny mieć odpowiednie kwalifikacje. Obejmują one uprawnienia montera rusztowań uzyskiwane po zdaniu egzaminu teoretycznego i praktycznego przed komisją powoływaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Jest to ważne, ponieważ błędy w rozstawieniu rusztowania mogą spowodować utratę stabilności konstrukcji i zagrożenie życia osób, które będą na nim przebywały lub znajdą się w pobliżu. Warto pamiętać, że te same wymogi obowiązują przy demontażu rusztowania. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w tym zakresie firmie zajmującej się realizacją takiego zadania mogą grozić wysokie grzywny, a w razie wypadku zobowiązanym do nadzoru nawet odpowiedzialność karna.