Jakie elementy zawiera kurs operatora pilarki do ścinki drzew?

ścinka drzewProwadzenie prac przy wycince drzew jest wymagające ze względu na liczne związane z nią niebezpieczeństwa. W grę wchodzą tu zarówno ryzyka wynikające z konieczności przewidzenia kierunku przewracania się obalanego drzewa i zapobiegania przygnieceniu lub zranieniu pniem czy konarami, jak i z korzystania z urządzeń potrzebnych do jego przygotowania do transportu oraz późniejszego przewożenia. Groźne są także ewentualne skutki nieprawidłowej obsługi używanej pilarki łańcuchowej bądź licznych narzędzi ręcznych. Problemów mogą przysparzać roboty konieczne do okrzesywania drzew już obalonych. Sposobem na zdobycie kwalifikacji wymaganych podczas obsługi pilarki i brania udziału w ścince jest ukończenie odpowiedniego szkolenia bądź kursu zawodowego. Przekonajmy się, czego można nauczyć się w ramach kursów operatora pilarki do ścinki drzew.

 

Co daje kurs operatora pilarki do ścinki drzew?

Ukończenie kursu operatora pilarki do ścinki drzew pozwala na zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej umożliwiającej bezpieczne posługiwanie się urządzeniem oraz przystąpienie do kończącego szkolenie egzaminu, zdawanego przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Technologiczny w Warszawie. W jego ramach niezbędne będzie zaliczenie części teoretycznej z pytaniami testowymi z zakresu BHP oraz obsługi sprzętu i technologii prowadzenia prac leśnych oraz praktycznej wymagającej wykazania się umiejętnością posługiwania się sprzętem. Po pomyślnym wyniku egzaminu uzyskuje się stosowny wpis w książce operatora.

 

Jakie kompetencje można zdobyć dzięki kursowi operatora pilarki do ścinki drzew?

Kursu operatora pilarki do ścinki drzew zapewnia dobre przygotowanie uczestników do wykonywania przyszłych zadań zawodowych. W trakcie szkoleń omawiane są m.in. kwestie związane z budową i eksploatacją pilarki, specyfiką działania piły łańcuchowej, a także techniką ścinki drzew z uwzględnieniem sytuacji szczególnie wymagających. Uczestnicy zapoznają się też z zagrożeniami występującymi podczas poszczególnych zadań oraz możliwymi zabezpieczeniami i udzielaniem pierwszej pomocy.