Jak przebiega kurs na wózek widłowy?

wózek widłowy

By móc legalnie wykonywać zawód operatora wózka widłowego należy podejść i pozytywnie ukończyć egzamin przed pracownikami Urzędu Dozoru Technicznego. By jednak móc do niego przystąpić należy uprzednio przejść odpowiedni kurs przygotowujący do wykonywania obowiązków na tym stanowisku. Jest to absolutnie niezbędny wymóg, gdyż praca bez uprawnień może skutkować nałożeniem dotkliwej kary finansowej zarówno na operatora, jak i pracodawcę. Dodatkowo, jeśli w wyniku działań zawodowych osoby bez odpowiednich uprawnień dojdzie do wypadku z użyciem wózka widłowego, sprawa kierowana jest do sądu, a ten może orzec o ograniczeniu wolności lub o nałożeniu na winowajcę mandatu.

Oprócz tego jednak kurs na wózek widłowy to przygotowany przez specjalistów program, który efektywnie przygotuje kursantów do wybranego przez nich zawodu oraz uczuli ich na wiele nieoczekiwanych okoliczności. Warto więc zdecydować się na uczestnictwo w nim, by realnie podnieść swoje kompetencje.

 

Kurs na wózek widłowy to praktyka i teoria w jednym

By z powodzeniem i bezpiecznie wykonywać obowiązki zawodowe operatora wózka widłowego należy zarówno znać teoretyczne podstawy swojego zajęcia, jak i umieć pewnie prowadzić maszynę, za którą jesteśmy odpowiedzialni. Teoria wykładana podczas kursów na wózek widłowy to solidna porcja wiedzy przekazana w sposób zrozumiały dla uczestników. Podczas spotkań można spodziewać się m.in. wiadomości z zakresu: budowy wózków, bezpiecznej wymiany butli gazowych, Dozoru Technicznego i dozoru UTB, czynności wykonywanym przez operatora przed, po i w trakcie jego pracy czy ogólnych zasad BHP.

Największy nacisk kładzie się jednak na część praktyczną. Od umiejętności, wprawy i pewności w obsłudze wózka widłowego zależy bowiem nie tylko efektywność operatora podczas pracy, ale również bezpieczeństwo jego samego oraz jego współpracowników.

Po ukończeniu kursu na wózek widłowy uczestnik zna obowiązki operatora wózka widłowego oraz przepisy BHP, zna zasady racjonalnej eksploatacji technicznej maszyn, z którymi będzie pracował, potrafi obsługiwać urządzenia różnego typu i kontrolować jakość pracy, zgodnie z procedurami.