Czym charakteryzują się kursy elektryczne G1 G2 i G3?

kurs na elektryka

Podjęcie się prac energetycznych wymaga odpowiednich uprawnień. Powodem tego jest zarówno stopień skomplikowania tego rodzaju działań, jak i duże ryzyko związane z montażem oraz obsługą systemów energetycznych. Wśród uprawnień, które mogą zdobyć elektrycy, wymienia się m.in. te uzyskiwane po ukończeniu szkoleń SEP. Zalicza się do nich np. kursy elektryczne G1, G2 i G3.

 

Co różni kursy G1, G2 i G3?

Kursy elektryczne G1, G2 i G3 różnią się poziomem przekazywanej podczas szkoleń wiedzy. Ukończenie każdego z nich oznacza inny zakres uprawnień. Najprościej kursy G1 definiuje się jako szkolenia elektryczne, G2 jako szkolenia energetyczne, a G3 jako szkolenia gazowe. Każdy taki kurs kończy się stosownym egzaminem. We wszystkich przypadkach wydawane uprawnienia zachowują ważność przez 5 lat. Po upływie tego czasu w razie chęci kontynuowania pracy w zawodzie wymagane jest odnowienie uprawnień.

 

Charakterystyka kursów G1, G2 i G3

Oferowane przez nas we Włocławku kursy elektryczne G1, G2 i G3 charakteryzują się nadaniem następujących uprawnień:

  • kurs G1 – uprawnia do dozoru i eksploatacji instalacji, urządzeń oraz sieci elektroenergetycznych. Skierowany jest do pracowników, którzy chcą zdobyć podstawowe uprawnienia lub przedłużyć ich ważność,
  • kurs G2 – umożliwia obsługę, konserwację, montaż, modernizację oraz możliwość przeprowadzania pomiarów kontrolnych w obrębie urządzeń, instalacji i sieci cieplnych,
  • kurs G3 – zaświadcza o zdobyciu wiedzy w zakresie obsługi, konserwacji, montażu oraz modernizacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych.

Przystąpienie do tego rodzaju szkoleń wiąże się z koniecznością spełnienia określonych wymagań. Wśród nich wymienia się np. pełnoletność oraz poświadczenie zdobytej wiedzy w zakresie eksploatacji urządzeń wymienianych w określonych kategoriach.