tło podstrony

Szkolenia operatorów maszyn do robót ziemnych i drogowych - IMBiGS

Szkolenia operatorów maszyn

Nasz ośrodek zapewnia dostęp do materiałów dydaktycznych niezbędnych do uzyskania kwalifikacji, które pozwalają na obsługę różnego rodzaju maszyn stosowanych na placach budów. Wśród oferowanych kursów pojawiają się m.in. szkolenia na koparki jednonaczyniowe do 25 ton klasy 3, koparkoładowarki, Rusztowania, oraz ładowarki jednonaczyniowe do 20 ton klasa 3. Dysponujemy własnym parkiem maszynowym pozwalającym na poznanie budowy konkretnych maszyn w praktyce, co znacznie ułatwia zdobywanie wiedzy teoretycznej. W skład poszczególnych planów lekcyjnych wchodzą również zajęcia typowo praktyczne, w zależności od wybranego szkolenia operatorów maszyn. W naszym ośrodku prowadzimy także kursy związane z obsługą urządzeń elektrycznych, które często okazują się niezbędne także na placach budowy. Mowa tu o szkoleniach energetycznych SEP dostępnych na kilku poziomach.


Nasze szkolenia na koparko-ładowarki, frezarki, maszyny do rozkładania mieszanek, walce drogowe, pompy do mieszanki betonowej czy wiele innych urządzeń tego typu obejmują określoną liczbę godzin – najczęściej jest to około 67 godzin dla jednego uczestnika, w zależności od wybranego kursu. W tym czasie można zdobyć niezbędną wiedzę pod okiem wykwalifikowanych wykładowców, a także nauczyć się korzystać z wybranych maszyn. Odpowiednie uprawnienia są bowiem niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie. Oferujemy zarówno szkolenia dotyczące maszyn typowo budowlanych, jak i m.in. kurs na pilarki do ścinki drzew, przecinarki o napędzie spalinowym.


Ośrodek Szkolenia OPERATOR realizuje szkolenia operatorów maszyn do robót ziemnych, budowlanych, drogowych oraz Urzadzeń technicznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29.07.2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. Ośrodek Szkolenia OPERATOR posiada Certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań w zakresie realizacji szkoleń na maszyny i urządzenia wymienione w załączniku nr. 1 do Rozporządzenia.  

MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE STOSOWANE PRZY ROBOTACH ZIEMNYCH, BUDOWLANYCH I DROGOWYCH, DO OBSŁUGI KTÓRYCH WYMAGANE JEST ODBYCIE SZKOLENIA I UZYSKANIE POZYTYWNEGO WYNIKU ZE SPRAWDZIANU.

Grupa I.   Maszyny do robót ziemnych - IMBiGS
Lp. Nazwa maszyny lub urządzenia Jednostka charakteryzująca maszynę
lub urządzenie
                Klasa określona w świadectwie
III II I
1 2 3 4 5 6
1 Koparki jednonaczyniowe         
masa eksploatacyjna
tony
do 25 wszystkie
2 Koparkoładowarki1) wszystkie
3 Koparkospycharki wszystkie
4 Koparki wielonaczyniowe2), 3) wszystkie
5 Koparki wielonaczyniowe
łańcuchowe do rowów                        
wszystkie
6 Spycharki moc silnika
kW
do 110 wszystkie
7 Równiarki wszystkie
8 Zgarniarki wszystkie
9 Ładowarki jednonaczyniowe4) masa eksploatacyjna
tony
do 20 wszystkie
10 Pogłębiarki
jednoczerpakowe pływające
wszystkie
11 Pogłębiarki
wieloczerpakowe pływające
wszystkie
12 Pogłębiarki ssące
śródlądowe
wszystkie
13 Palownice wszystkie
14
Kafary
bez klasy15  
Urządzenia wibracyjne
do pogrążania          
i wyrywania      
                         wszystkie         
-                  
-                      
 
16
Wiertnice do kotwi             
bez klasy     17
Wiertnice dla
technologii
bez wykopowych
Ø rury               
mm
do 800 mmwszystkie     
-

 

Grupa II. Maszyny do robót drogowych - IMBiGS
Lp. Nazwa maszyny lub urządzenia Jednostka charakteryzująca maszynę
lub urządzenie
Klasa określona w świadectwie
III II I
1 2 3 4 5 6
1 Zespoły maszyn do produkcji mieszanek mineralno-
-asfaltowych
wszystkie
2 Maszyny do rozkładania mieszanek mineralno-
-asfaltowych
wszystkie
3 Repavery i remixery bez klasy
4 Remontery nawierzchni dróg wszystkie
5 Frezarki do nawierzchni dróg
samojezdne
wszystkie
6 Przecinarki do nawierzchni
dróg o napędzie spalinowym
wszystkie
7 Zespoły maszyn do produkcji
mieszanek betonowych
wszystkie
8 Maszyny do rozkładania
mieszanek betonowych
wszystkie
9 Maszyny do stabilizacji
gruntów
wszystkie
10 Walce drogowe1) wszystkie
11 Pilarki mechaniczne
do ścinki drzew2)
wszystkieGrupa III. Maszyny różne i inne urządzenia techniczne - IMBiGS
Lp. Nazwa maszyny lub urządzenia Jednostka charakteryzująca maszynę
lub urządzenie
Klasa określona w świadectwie
III II I
1 2 3 4 5 6
1 Wielozadaniowe nośniki
osprzętów1)
bez klasy
2 Pompy do mieszanki
betonowej
wszystkie
3 Podajniki do betonu wszystkie
4 Rusztowania budowlano-
-montażowe metalowe – montaż i demontaż
bez klasy
1)  Wielozadaniowych  nośników  osprzętów  nie  stanowią  wózki  jezdniowe  podnośnikowe  z  mechanicznym napędem  podnoszenia,  o  których  mowa  w  przepisach  wydanych  na  podstawie  art.  5  ust.  2  ustawy  z  dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 667, z późn. zm.).


Przykładowy opis szkolenia wraz z programem nauczania dla Koparki jednonaczyniowej 

KOPARKi JEDNONACZYNIOWe

Celem szkolenia w zakresie określonym niniejszym programem ma na celu przygotowanie uczestników kursu do prawidłowego z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa, wykonywania zawodu operatora koparki jednonaczyniowej.
Wiąże się z tym konieczność przygotowania merytorycznego słuchaczy do rozumienia ogólnej budowy oraz zasady pracy koparek jednonaczyniowych oraz występujących w nich układów – w zakresie niezbędnym do prawidłowego użytkowania oraz reagowania na wskazania stosowanych w nich urządzeń kontrolnych, kontrolno-pomiarowych i sygnalizacyjnych.

Nazwa maszyny lub urządzenia
Klasa określana w świadectwie
Czas trwania kursu
 
Koparka jednonaczyniowa
IIIIII
4 tygodnie
do 25 ton masy całkowitej maszynyWszystkie typy

Warunki przyjęcia na kurs koparki jednonaczyniowej klasy III

 • aktualne orzeczenie lekarskie, stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód operatora koparek jednonaczyniowych,
 • ukończone 18 lat
 • wykształcenie minimum podstawowe
 • osoby posiadający uprawnienia na inne maszyny do robót ziemnych, bądź drogowych obowiązuje tylko moduł specjalistyczny – M.SI-1/III

Warunki przyjęcia na kurs koparki jednonaczyniowej klasy I

 • aktualne orzeczenie lekarskie, stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód operatora koparek jednonaczyniowych,
 • ukończone 18 lat
 • wykształcenie minimum podstawowe
 • warunkiem przystąpienia do kursu koparki jednonaczyniowej klasy I niezbędne jest ukończenie modułów ogólnych (M.BHP ; M.U-O) oraz modułu specjalistycznego w zakresie klasy trzeciej  - M.SI-1/III

Zapewniamy:

 • Materiały dydaktyczne
 • Pomoce dydaktyczne
 • Własny park maszynowy – dostosowany do indywidualnych potrzeb
 • Zdawalność na najwyższym poziomie

Program szkolenia

Lp.
Moduł
Liczba zajęć teoretycznych
Liczba zajęć praktycznych
SymbolNazwa
1.
M.BHPBhp ogólne – dla wszystkich maszyn
8
2.
M.U-OUżytkowanie i obsługa maszyn roboczych
24
SUMA
32
 
3.
M.SI-1/IIIKoparki jednonaczyniowe – przedmioty specjalistyczne klasa III
20
82
– dla grupy 10 osób
14,5
- dla jednej osoby
SUMA
52
82
 
Łącznie kurs klasy III
134 godz. (10 os.)          66,5 godz. (1 os.)
 
4.
M.SI-1/IKoparki jednonaczyniowe – przedmioty specjalistyczne klasa I
16
25
– dla grupy 10 osób
11,5
- dla jednej osoby
Łącznie kurs klasy I
175 godz. (10 os.)          27,5 godz. (1 os.)
smallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmall
Copyright © 2022 projekt strony IRN Multimedia, oprogramowanie choruzy.pl

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się