tło podstrony

SZKOLENIA Z DOFINANSOWANIEM - KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY (KFS)

CO TO JEST KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLEŃ (KFS)?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy jest finansowany ze środków Funduszu Pracy. Celem KFS jest dofinansowanie szkoleń dla pracowników i pracodawców tak, aby dostosowywali oni i podnosili swoje kompetencje do rosnących wymagań na rynku. KFS udziela wsparcia firmom na zasadzie pomocy de minimis –czyli bezzwrotnego wsparcia dla przedsiębiorstw przez państwo.
NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ ŚRODKI Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS)?

Środki KFS są przyznawane przez Powiatowy Urząd Pracy i mogą one być wykorzystane na szkolenia i egzaminy podnoszące kompetencje pracodawcy lub pracowników.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z DOFINANSOWANIA SZKOLEŃ Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO?

Dofinansowanie kształcenia ze środków Krajowego Funduszu Szkoleń (KFS) jest ogólnodostępne i mogą z nich skorzystać zarówno firmy, jednostki samorządowe, urzędy oraz fundacje, które prowadzą swoją działalność na terenie Polski. Wniosek o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy może złożyć wyłącznie pracodawca. Pracodawcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy jest jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia  co najmniej jednego pracownika.  Wniosek o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy należy złożyć w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności.

ILE MOŻNA POZYSKAĆ FINANSOWANIA Z KFS? 

·  Mikroprzedsiębiorstwa – mogą uzyskać do 100% wartości. 
·  Pozostałe firmy – mogą uzyskać do 80% wartości 

JAK UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS)? 

Pracodawca, aby uzyskać dofinansowanie musi złożyć wniosek do PUP-u (Powiatowy Urząd Pracy) właściwego dla miejsca zarejestrowania działalności gospodarczej. 

Wybierz szkolenie z oferty Ośrodka Szkolenia OPERATOR

  ·        SZKOLENIA OPERATORÓW MASZYN DO ROBÓT ZIEMNYCH I DROGOWYCH - IMBiGS

  ·        SZKOLENIA OPERATORÓW URZĄDZEŃ TRANSPORTU BLISKIEGO – UDT

  ·        SZKOLENIA SPAWALNICZE ( TIG - MAG - MIG)

·        SZKOLENIA ENERGETYCZNE: ELEKTRYCZNE, CIEPŁOWNICZE, GAZOWE (EKSPLOATACJA I DOZÓR)

·        SZKOLENIA OPERATORÓW OBRABIAREK STEROWANYCH NUMERYCZNIE - CNC

·        KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE


Zgłoś się do Specjalisty w naszym ośrodku, który pomoże w przygotowaniu dokumentacji w celu uzyskania dofinansowania potrzeb szkoleniowych twojej firmy.


Szkolenia dostępne w ramach dofinansowania

Dofinansowanie z KFS może dotyczyć dowolnego szkolenia z naszej oferty. Są to kursy przygotowane z myślą o osobach obsługujących urządzenia ciepłownicze, gazowe czy elektryczne, maszyny budowlane lub nawet wózki transportujące. W ten sposób można pokryć całość lub większość kosztów, co jest dobrym rozwiązaniem w sytuacji, gdy zapotrzebowanie na pracowników z określonymi uprawnieniami jest dość duże, a pracodawca chce zapewnić zatrudnionym osobom dostęp do darmowych szkoleń. Organizujemy w ten sposób m.in.


Zazwyczaj koszt tych szkoleń pozwalających na przystąpienie do egzaminu wynosi kilkaset złotych, dlatego dofinansowanie 
z Krajowego Funduszu Szkoleniowego pozwala na zaoszczędzenie znacznej sumy pieniędzy, jednocześnie dając pracownikom odpowiednie kwalifikacje a pracodawcom spokojną głowę. To rozwiązanie skierowane zarówno do dopiero zatrudnionych osób, jak i stałych pracowników firmy.


Dział Szkoleń:   

-  tel. +48 660-768-969           

-  tel. +48 532-231-382

                                                                                                                                                                  Email:  szkolenia@osz-operator.pl

                                                                                                                

NASZ NUMER W REJESTRZE INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH (RIS): 2.04/00014/2019                                                                  

Nie zwlekaj Dofinansowanie Szkoleń czeka na ciebie !!!

smallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmall
Copyright © 2022 projekt strony IRN Multimedia, oprogramowanie choruzy.pl

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się